Co se děje v Bezručce

Přinášíme další zprávy ze školního dění v Erasmus+ projektu Partnerství škol, ve kterém spolupracujeme se školami z Belgie, Litvy a Španělska.

Masopust

26.02.2020

Dnes navštívila 1.A říčanské muzeum, kde nás čekala lektorka Marie a dětem představila již méně známý tradiční svátek Masopust. Děti se dozvěděly, jak se slavil dříve i jak se slaví dnes v různých městech a krajích. Vyrobily si masopustní čepici a vyzkoušely si masopustní rej.

Ve čtvrtek nás navštívila spisovatelka Katarína Fiala s druhým autorským čtením své knihy "2.A". Četla, vyprávěla a popisovala jak samotnou knihu, tak cestu k jejímu vydání. Nechyběly ani pohybové hry a na závěr divadlo o kočičce a pejskovi, kteří pro děti upekli opravdovou bábovku. Tu děti s velkou radostí přijaly a o svačině snědly.

Zdravověda II

21.02.2020

V měsíci lednu nás podruhé navštívila paní Renata ze středočeské záchranné služby s pokračováním přednášky o 1. pomoci. Děti se nejen dovídaly nové informace, ale většinu si i vyzkoušely: jak se zachovat v krizové situaci; co dělat, když někdo leží na zemi a nereaguje; dušení cizím tělesem; zástava krvácení; protišoková opatření; fixace zlomenin;...

V pondělí 13. ledna se konala ve školní družině v Sokolské beseda na téma "Prales dětem - děti pralesům". Pan Petr Coubal představil dětem záchranný program pro školy, ve kterém mohou děti zachraňovat své první metry čtverečního pralesa. Tyto zachráněné metry věnují ve prospěch rozšiřování společné rezervace "GREEN LIFE". Děti seznámil, kde se...

V lednu navštívila třídu 1.D zdravotnice ze středočeské záchranné služby se zajímavostmi o 1. pomoci. Téma bylo zaměřeno na resuscitaci. Děti se dozvěděly, jak se zachovat v situacích, kdy je potřeba někomu pomoci, jak zavolat pomoc. Připomněly si důležitá telefonní čísla a vyzkoušely si samotnou masáž srdce na figuríně.

V pondělí 13.ledna 5. oddělení si zpestřilo odpoledne v družině výrobou džusu. Děti si s sebou přinesly ovoce a pomocí odšťavňovače vyrobily šťávu. Nálada byla oranžová jako pomeranče a vitamíny si dobily energií.

Dne 21. listopadu a 19. prosince proběhly ve školní družině v Sokolské přednášky o první pomoci. Děti z 8. a 9. oddělení se hravou a zábavnou seznámily s lidským tělem. Nejprve se dozvěděly, jak se první pomoc provádí a následně si mohly jednotlivé techniky samy vyzkoušet. Paní lektorka děti poučila o zásadách první pomoci a o tom, jak se zachovat...

Vánoční období jsme si s dětmi v družině užili. Nejdříve jsme krásně vyzdobili prostory školy, poté nám v družině nechal nadílku Mikuláš s čertem a pak jsme se s dětmi vrhli na pečení cukroví. Při pečení a zdobení cukroví všechny děti přiložily ruku k dílu. V úterý 17. prosince a ve středu 18. prosince se konaly v družině besídky pro...

V průběhu prosince 5. oddělení vyrábělo vánoční anděly a pejsky. Na výrobu jsme použili vlnu, polystyrén, rouno, peří a jiné materiály. Hotové výrobky si děti odnesly domů na vánoční výzdobu.