Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. ročníku se bude konat 14.4.2023 od 9:00 do 17:00 v budově v ulici Bezručova.

Elektronický systém bude přístupny od 1.3.2023 na: https://skoly.ricany.cz/info/prehlrub.asp?cd=53&typ=r 

V dokumentech dále naleznete informace ohledně zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024. Předběžné přihlášky do HT a třídy s rozšířenou výukou AJ nenahrazují registraci k zápisu do 1. ročníku. Předběžné přihlášky do obou 1. tříd je třeba odevzdat do 17.3.2023 - jak je uvedeno v dokumentech týkající se zápisu.