Školní jídelny

Možnost vyzvedávání  obědů - jídelna v Sokolské ulici

Vážení rodiče, v příloze naleznete, jakým způsobem je možné vyzvednout oběd pro své dítě. Jedná se o strávníky v Sokolské ulici.

Jídelna v Bezručově ulici

Vážení rodiče, milí žáci, jídelna v Bezručově ulici bude od 12.4.2021 v provozu. Jídelna bude fungovat jak pro žáky na distanční výuce - formou vyzvednutí oběda v jídelně, tak pro žáky, kteří budou v daný týden ve škole. Možnost vyzvednutí obědů bude od 11:00 do 11:45 v jídelně školy. Poté nastupují do jídelny žáci, kteří budou prezenčně ve škole.

Kontakt na školní jídelnu:

e-mail: sjb@jj.cz

Tel. 777 634 975 - paní Vacková - hospodářka školní jídelny

Nákup čipů a přihlášení ke stravování - ul. Bezručova


Školní stravování probíhá jak v Bezručově ulici, tak na odloučeném pracovišti v ulici Sokolská. V ulici Bezručova provozuje školní jídelnu společnost J+J. V ulici Sokolská společnost ARTER. 

Jídelna v Bezručově ulici 

Kontakty na jídelnu v Bezručově ulici


323 603 811, +420 777 634 975

sjb@jj.cz

Dotazy a připomínky

Pokud budete mít jakékoli dotazy a připomínky ke stravování v ulici Bezručova, je možné pomocí tohoto formuláře kontaktovat ředitelství školy. Připomínky budou předány firmě J+J.

Informace o stravování Bezručova

Ceny obědů - Bezručova ulice


Strávníci 7 - 10 let

30 Kč

Strávníci 11 - 14

31 Kč

Strávníci nad 15 let

32 Kč

Jídelna v Sokolské ulici

Dotazy a připomínky

Pokud budete mít jakékoli dotazy a připomínky ke stravování v ulici Sokolská, je možné pomocí tohoto formuláře kontaktovat přímo firmu Arter.

Informace o stravování Sokolská

Informace ke stravování - Sokolská

Po domluvě s paní vedoucí preferuje jídelna při placení obědů bezhotovostní platební styk. Pokud by někdo potřeboval zaplatit obědy v hotovosti, je platba možná jen v kanceláři ve škole  U Říčanského lesa a to denně od 7:00 do 8:00. 

Pokud půjdete do jídelny dítěti pro oběd, nebude Vám vydán do vaší přinesené nádoby, ale bude vydán v krabičce od společnosti a to pouze mezi 11:00 - 11:20. Je zakázáno rodičům vstupovat do školní jídelny.

Bližší informace naleznete v odkazu - Informace