Školní jídelny

Vrácení čipů a finančních prostředků - jídelna v ulici Bezručova (5. a 9. ročník)

Ti žáci, kteří budou odcházet ze školy, mohou vrátit čip na obědy v jídelně školy poslední týden školní docházky, tj. 22.6. - 26.6.2020 do 13:00.

Zbylé finanční prostředky budou vráceny na účet. Je třeba kontaktovat paní vedoucí školní jídelny (paní Vacková) na e-mail: sjb@jj.cz a předat jí číslo účtu, na který Vám peníze převede zpět.


Školní stravování probíhá jak v Bezručově ulici, tak na odloučeném pracovišti v ulici Sokolská. V ulici Bezručova provozuje školní jídelnu společnost J+J. V ulici Sokolská společnost ARTER. 

Jídelna v Bezručově ulici

Dotazy a připomínky

Pokud budete mít jakékoli dotazy a připomínky ke stravování v ulici Bezručova, je možné pomocí tohoto formuláře kontaktovat ředitelství školy. Připomínky budou předány firmě J+J.

Informace o stravování Bezručova

Ceny obědů - Bezručova ulice


Strávníci 7 - 10 let

30 Kč

Strávníci 11 - 14

31 Kč

Strávníci nad 15 let

32 Kč

Jídelna v Sokolské ulici

Dotazy a připomínky

Pokud budete mít jakékoli dotazy a připomínky ke stravování v ulici Sokolská, je možné pomocí tohoto formuláře kontaktovat přímo firmu Arter.

Informace o stravování Sokolská