Školní jídelny

Školní stravování probíhá jak v Bezručově ulici, tak na odloučeném pracovišti v ulici Sokolská. V ulici Bezručova provozuje školní jídelnu společnost J+J. V ulici Sokolská společnost ARTER. 

Jídelna v Bezručově ulici

Dotazy a připomínky

Pokud budete mít jakékoli dotazy a připomínky ke stravování v ulici Bezručova, je možné pomocí tohoto formuláře kontaktovat ředitelství školy. Připomínky budou předány firmě J+J.

Informace o stravování Bezručova

Ceny obědů - Bezručova ulice


Strávníci 7 - 10 let

30 Kč

Strávníci 11 - 14

31 Kč

Strávníci nad 15 let

32 Kč

Jídelna v Sokolské ulici

Dotazy a připomínky

Pokud budete mít jakékoli dotazy a připomínky ke stravování v ulici Sokolská, je možné pomocí tohoto formuláře kontaktovat přímo firmu Arter.

Informace o stravování Sokolská