Školní jídelny

Školní stravování probíhá jak v Bezručově ulici, tak na odloučeném pracovišti v ulici Sokolská. V ulici Bezručova provozuje školní jídelnu společnost J+J. V ulici Sokolská společnost ARTER. 

Jídelna v Bezručově ulici

Informace o stravování Bezručova

Ceny obědů - Bezručova ulice


Strávníci 7 - 10 let

30 Kč

Strávníci 11 - 14

31 Kč

Strávníci nad 15 let

32 Kč

Jídelna v Sokolské ulici

Informace o stravování Sokolská