Kontakty

2.zakladni škola Bezručova Říčany p.o.

Bezručova 94/19 251 01 Říčany

Odloučené pracoviště Sokolská

Sokolská 1376/8 

251 01 Říčany

tel. 322 312 141

323 60 22 17

323 60 14 77

+420 77 51 01 151

Datová schránka: bkymr8v

Výchovní poradci, psycholog, speciální pedagog, preventista

vych.poradce@seznam.cz - výchovný poradce 2. stupeň - Mgr. Martin Mužík

blanka.benesova@2zs.ricany.cz - výchovný poradce 1. stupeň - Mgr. Blanka Benešová 

miloslava.strakova@2zs.ricany.cz - kariérový poradce - RNDr. Miloslava Straková

ivmikova@seznam.cz - školní psycholog - PhDr. Iveta Míková

pavla.holoubkova@2zs.ricany.cz - školní preventista - Mgr. Pavla Holoubková

monika.rollova@2zs.ricany.cz - speciální pedagog - Mgr. Monika Rollová


Napište nám