ERASMUS +

13.11.2019

ERASMUS+ PROJEKT PARTNERSTVÍ ŠKOL na Bezručovce. První setkání.

Název projektu: Languages to learn and live.

Ve dnech 13.-18. října 2019 se vybraní učitelé z Bezručovky účastnili první společné projektové aktivity s učiteli z partnerských zemí, z Belgie, z Litvy a Španělska. Společný workshop na téma plánování projektových aktivit se konal v Belgii ve městě Ronse, v partnerské škole Campus Da Vinci. Cílem setkání bylo představení svých škol a domovských měst a naplánování konkrétních projektových aktivit a jejich výstupů.

Setkání bylo zahájeno přijetím na radnici představitely města Ronse, a po té se začalo s pracovním programem a jednotlivými workshopy. Učitelé se poprvé osobně seznámili a společně diskutovali na téma jazykového vzdělávání ve svých školách. Hovořili o školních plánech týkajících se jazykové výuky a o výukových metodách. Belgická partnerská škola představila svůj inovativní projekt sdílené výuky, tzv. co-teaching, kdy jeden předmět vyučují v jedné třídě současně dva učitelé. Bezručovka se v říjnu 2020 chystá partnerům představit výuku metodou CLIL, tedy výuku anglického jazyka na obsahu jiného školního předmětu. V dubnu 2020 se ve španělské Tarifě naši učitelé a žáci zúčastní části programu jejich biligvního vzdělávání a litevská základní škola v dubnu 2021 zahrne drama do společné jazykové výuky žáků partnerských škol.

Tento náš projekt Erasmus+ má i svou část věnovanou životnímu prostředí a udržitelnosti rozvoje. Na podporu tohoto téma se všichni partneři zúčastnili přednášky a ukázky udržitelného pěstování zeleniny v zahradnické škole ve městě Kortrijk (tzv. Hydroponie).

Během projektového pracovního týdne jsme měli také možnost se setkat s absolventem školy v Ronse, který nyní působí v OSN, a který ve své prezentaci představil tuto instituci, její aktivity a působnost. Část programu týkající se evropské otázky a evropského cítění jsme zakončili návštěvou Evropského parlamentu.

Setkání partnerů bylo úspěšné po všech stránkách. Přineslo první dojmy ze vzájemné spolupráce, z komunikace a z diskusí v anglickém, a i francouzském jazyce. Naši učitelé se vrátili s nadšením z budoucích plánovaných aktivit, které budou konány již společně se žáky. Takže se těšíme na další společné setkání v dubnu ve španělské Tarifě. Hola Tarifa!

Margita De Heij Kolářová