Malování v Malování

13.11.2019

Do tematického plánu učiva Výpočetní techniky pro osmou třídu patří také seznámení se s programem Malování. Podle diskuze se pro žáky a studenty současné doby jedná už o program z doby "ledové". Vše základní umí už od páté třídy a program jim dle jejich názoru nenabízí takové možnosti jako například jistě modernější Photoshop. Přesto jsme se společně pustili do tvorby geometrických tvarů či koláží, objevili funkci malování 3D.

K opakování tvorby v programu jsme stanovili jasný cíl - obraz vázy. Žáci 8.B zpočátku nevěřili, že zvládnou ucelené "umělecké dílo", ale s pečlivostí se pustili do práce, tedy malování, při kterém jim štětec nahradila (počítačová) myš.

Vzorem nám byla předloha v praktické části metodického textu od PaedDr. Hany Horské, která žáky navedla pomocí deseti kroků s užitím tužky, čar, elips, mnohoúhelníků či plechovek k obrazu vázy s květinami. Osmákům se velmi dařilo, což dokládají ukázky od Verči Novákové, Terky Kuncové, Šimona Smetany či Nicole Nevické.

Mgr. Pavla Holoubková