Podzimní projekt 1.C

18.11.2021

Děti ze třídy 1.C si před podzimními prázdninami zahrály na badatele - ve čtyřčlenných skupinkách zkoumaly proměny přírody na podzim.

Pondělní i úterní dopoledne se nesla v duchu třídění podzimních plodů, určování a porovnávání jejich počtu, počítání a rozlišování barevných listů, poslouchání pohádek o zvířátkách na podzim a domýšlení jejich příběhů, rozlišování slabik i jejich počtu v podzimně laděných říkankách a hraní podzimních her.

Děti se ve skupinkách radily, předávaly si navzájem vědomosti i dovednosti, spolupracovaly a pomáhaly si. Svou práci zakončily ochutnávkou podzimního ovoce a zeleniny.

Po prázdninách si ještě připomněly Halloween. Učení 1. listopadu proběhlo v čarodějném duchu.

Novými aktivitami byli nadšeni úplně všichni a domluvili jsme se, že si tuto formu učení brzy zopakujeme.

 Lenka Počtová a 1.C