Vedení domácnosti

11.10.2019

Naše školní vaření

V novém školním roce 2019/2020 se podařilo na naší škole obnovit výuku vaření pro děti, a to v rámci nového předmětu pro šesté ročníky "Vedení domácnosti". Zatímco září děti věnovaly teoretické přípravě a úklidu cvičné kuchyně, v říjnu se již nadšeně vrhly do vaření dle předem zadaného tématu. Musím naše šesťáky a šesťačky opravdu pochválit. Na hodinu si přinesou vlastní recept i suroviny, práci si mezi sebou rozdělí a pracují velmi zodpovědně, takže výsledky jsou nejen moc chutné, ale lahodí i pohledu. Ačkoliv jsem si původně myslela, že budou děti často potřebovat moji radu nebo pomoc, jsem velmi příjemně překvapená, protože děti znají různé kuchařské "vychytávky" a do svých receptů zařazují i cizokrajné a v české kuchyni nepříliš známé suroviny. Před každou hodinou se proto těším, s jakými nápady přijdou a jak se se zadaným tématem vypořádají.

Chtěla bych proto za sebe i své žáky a žákyně poděkovat všem, kteří nám vaření umožnili. Vedení školy, které mělo odvahu našim kuchařským experimentům otevřít školní kuchyňku, rodičům, kteří děti vybaví potřebnými surovinami nebo poradí s receptem, panu školníkovi, který řeší veškeré závady, které se v naší cvičné kuchyňce vyskytnou, i paní uklízečce, která nám pomáhá udržovat kuchyňku čistou.

Děkujeme také všem, kteří nám naše dobrůtky pochválili a dodali nám tak odvahu k dalším kuchařským experimentům!

M. Malá