Zdravověda II

21.02.2020

V měsíci lednu nás podruhé navštívila paní Renata ze středočeské záchranné služby s pokračováním přednášky o 1. pomoci. Děti se nejen dovídaly nové informace, ale většinu si i vyzkoušely: jak se zachovat v krizové situaci; co dělat, když někdo leží na zemi a nereaguje; dušení cizím tělesem; zástava krvácení; protišoková opatření; fixace zlomenin; popáleniny a opaření; alergické reakce; otravy. Děti prokázaly spoustu znalostí.

Mgr. Marie Vávrová, 1. A