Zdravověda v 1.D

10.02.2020

V lednu navštívila třídu 1.D zdravotnice ze středočeské záchranné služby se zajímavostmi o 1. pomoci. Téma bylo zaměřeno na resuscitaci. Děti se dozvěděly, jak se zachovat v situacích, kdy je potřeba někomu pomoci, jak zavolat pomoc. Připomněly si důležitá telefonní čísla a vyzkoušely si samotnou masáž srdce na figuríně. 

 Marie Vávrová