Vedení školy
a naši zaměstnanci

 

Mgr. Bc. Jan Šindelář

Ředitel školy

Absolvent PF UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství prvního stupně ZŠ a Školský management. V náplni práce pana ředitele je zabezpečení řádné výuky a bezproblémového provozu školy. Ve volném čase se věnuje sportu, oblasti IT a zahradě. Dále se věnuje lektorování v oblasti IT a práce s nimi ve školách. 


 

Mgr. Jaroslava Šindelářová

Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

Absolventka PedF UK v Praze, obor učitelství pro první stupeň ZŠ s rozšířeným studiem oboru hudební výchova. Paní zástupkyně organizačně zajišťuje chod prvního stupně, připravuje a uskutečňuje veškeré akce pro žáky, metodicky vede učitele I. stupně. Má ráda kolektivní sporty, nejraději by však chodila s kytarou po světě a zpívala sobě a jiným pro radost. 

 

Mgr. Jaroslava Mandíková

Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň

Absolventka PedF UK v Praze, obor učitelství ZŠ , český jazyk - výtvarná výchova . Paní zástupkyně se věnuje organizaci výuky na druhém stupni, zajišťuje akce pro žáky a metodicky vede učitele II. stupně. Volný čas věnuje knížkám, kultuře a zahrádce. Je velmi zručná, a tak si lehce poradí jak s pilou a šroubovákem, tak i s jehlou, štětcem nebo keramickou hlínou.

Pedagogický sbor


Učitelé 1. stupně


Učitelé 2. stupně


Ostatní zaměstnanci školy


Vychovatelky ŠD


Asistenti pedagoga

Správní zaměstnanci


 • Lenka Nováková - účetní - lenka.novakova@2zs.ricany.cz
 • Zdeňka Krutská - hospodářka - hospodarka@2zs.ricany.cz
 • Bc. Jana Lejčková - asistentka - jana.lejckova@2zs.ricany.cz
 • Jan Jáně - školník, topič - jan.jane@2zs.ricany.cz
 • Ing. Petr Beránek - recepční - petr.beranek@2zs.ricany.cz
 • Elmír Ikri - domovník - Sokolská
 • Bohumila Breburdová - pracovník úklidu, správce tělocvičny
 • Monika Krejčová - pracovník úklidu
 • Jana Kuchařová - pracovník úklidu
 • Dana Linková - pracovník úklidu
 • Hana Skalová - pracovník úklidu
 • Václava Skalová - pracovník úklidu
 • Lucie Křížová - pracovník úklidu
 • Kateřina Burdová - pracovník úklidu
 • Jana Štěpánková - pracovník úklidu