Školská rada

Volby do školské rady

Ředitelka školy oznamuje výsledky voleb do Školské rady pro funkční období 2017 - 2020.

Zápis z poslední školské rady - viz příloha


Členové školské rady

Za Učitele:

Mgr. Blanka Benešová - předseda

Mgr. Jaroslava Šindelářová

RNDr. Miloslava Straková

Za rodiče:

Petra Soldátová

MuDr. Michaela Hrabová

Pavel Fiala

Za zřizovatele:

Mgr. Vladimír Kořen

Ing. Radek Smetánka

Ing. Lenka Holoubková