Já učím

Já učím tebe, ty učíš mě

Projektovou výukou jsme se žáky 9.C „tak trochu“ poznali „krásy“ učitelského povolání. Deváťáci si v menších skupinkách pro žáky 3.D připravovali výuku matematiky a českého jazyka. Mnozí objevili, jaká skrytá zákoutí může mít vysvětlování vyjmenovaných slov nebo sčítání a odčítání 😊.

Deváťáci si připravili zajímavé pracovní listy, které propojovaly oba předměty. Dále žáci tvořili puzzle, pexeso či deskové hry. S různorodým námětem i různou obtížností. V halloweenské úterní dopoledne se s třeťáky učili, vysvětlovali jim, pomáhali a také si s nimi zahráli. Mnozí měli připraveny i sladké odměny…

A proč to všechno? Třída deváťáků si nejen zopakovala pravopis vyjmenovaných slov, připravila třeba pohádkové vyprávění, ale také spolupracovala, rozvíjela různé kompetence, dovednosti, učila se zodpovědnosti, komunikaci se svým i mladším spolužákem, práci s pravidly…a oživila si běžnou práci svých školních dnů.

Já učím
Já učím
Já učím
Já učím
Já učím