O nás
Proč jsme nejlepší školou?

01

Jsme největší školou v okrese

Jsme jednou z největších škol v daném okrese. Celková kapacita je 800 žáků. Škola se tak stala moderní institucí s cílem přiblížit se co nejvíce svým žákům a otevřít se veřejnosti.

02

Naší dlouhodobou strategií je profilace

Již od roku 2007 se profilujeme na rozvoj hudebnosti žáků. V každém ročníku prvního i druhého stupně je jedna třída s rozšířenou výukou hudební výchovy. škola dále podporuje i bilingvní vzdělání, které je na škole již 7 let.

03

Program "Škola pro život"

Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu. Program klade důraz na vzdělávání žáků s poruchami učení, na podchycení a rozvíjení talentu, na rozvoj jazykových dovedností a aktivního využívání moderních komunikačních technologií.

04

Škola není jen učení

Naší snahou je zpestřit školní život dětem v průběhu celého školního roku. Tak se na svět dostala celá řada akcí, z niž se staly školní tradice.

2zš Říčany
METODY VÝUKY
Škola se řídí principy demokracie a humanity.

Tyto principy jsou zakotveny v závazných dokumentech školy - vlastním školním vzdělávacím programu, školním řádu a v pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Velkou pozornost věnují pedagogové inkluzi na obou stupních. Intenzivně pracujeme s těmito žáky zejména na prvním stupni, kde je pravděpodobnost redukce vad vysoká. K těmto žákům přistupujeme individuálně, dle potřeb každého žáka, na základě speciálního vzdělávacího plánu.

Škola se již několik let profiluje na rozvoj hudebnosti žáků. V každém ročníku prvního i druhého stupně je jedna třída s hudebním zaměřením.

GALERIE
Fotogalerie
PARTNEŘI
S kým spolupracujeme?