Talentové zkoušky do 6. ročníku

Předběžný zájem do 6. ročníku s hudebním zaměřením

Zde jsou informace k talentovým zkouškám do 6. ročníku - HUDEBNÍ TŘÍDA.
Dále zde naleznete předběžnou přihlášku do HUDEBNÍ TŘÍDY - 6. ročník, kterou je třeba odevzdat do 10.5.2024.

Talentové zkoušky by měly proběhnout  20.5.2024.

Náplň přijímacích zkoušek do 6. třídy s rozšířenou hudební výchovou:

1. Přednesová skladba z oblasti vážné nebo populární hudby hraná na hudební nástroj nebo zpívaná.

2. Hudební teorie
a. Noty v houslovém klíči, orientačně v basovém
b. Rytmické hodnoty not
c. Intervaly
d. Stupnice durové a mollové do 4# a 4b
e. Základní italské hudební názvosloví

3. Žák ke zkouškám přinese kopii svého vysvědčení z 1. pololetí 5. třídy. Budeme počítat průměr ze známek z Čj, cizího jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy.

4. Žák nesmí mít kázeňské problémy

5. Zpěv písně – lidové, či umělé