E-žákovská knížka

1/ Na internetové adrese SE PŘÍHLÁSÍTE zde: 
VSTUP DO E-ŽAKOVSKÉ KNÍŽKY

2/ Každý žák i každý rodič obdrží vstupní údaje – přihlašovací jméno a heslo, po jejichž zadání se otevře úvodní stránka

Zde najdete nejnovější základní informace.

3/ V záhlaví stránky najdete následující záložky:

 • Úvod – základní nejnovější informace
 • Osobní údaje – nejsou zadány, objevuje se pouze jméno žáka
 • Klasifikace – průběžná, pololetní; výchovná opatření, opravné zkoušky
 • Výuka – rozvrh, domácí úkoly, přehled předmětů se jménem a mailovým
 • kontaktem vyučujícího
 • Absence – zameškanost v předmětech, průběžná absence
 • Plán akcí – akce třídy
 • Ankety – zadání ankety vedením školy – možnost vyplnění online
 • Komens – možnost mailové korespondence přímo v modulu;
 • nástěnka – plánované akce školy
 • Knihovna – seznam knih a výpůjčky dítěte ve školní knihovně
 • Nástroje – možnost změny hesla – pozor! v případě změny již administrátor
 • nemá k novému heslu přístup, musí se znovu vygenerovat nové
 • heslo – při ztrátě, příp. zapomenutí hesla je třeba kontaktovat třídního učitele
 • možnost nastavení vzhledu