Pojištění žáků

Každý žák je pojištěn školou pro případ školního úrazu, škody a ztráty osobních věcí. Likvidaci vyřizuje hospodářka školy- hospodarka@2zs.ricany.cz 

Je nutné: - při úrazu si vyzvednout formulář - při ztrátě věcí pak předložit originál dokladu o zakoupení věci. Odškodné je zasíláno pojišťovnou na adresu nebo účet zákonného zástupce.