Výchovný poradce, psycholog, metodik prevence

Výchovný poradce, psycholog, metodik prevence

Mgr. Blanka Benešová
Výchovný poradce 1. stupeň
MgA. Jakub Glaser
Výchovný poradce 2. stupeň
Mgr. Pavla Holoubková
Školní preventista, výchovný poradce
PhDr. Iveta Míková
Školní psycholog
Mgr., Bc. Markéta Zemanová
Školní speciální pedagog
Mgr. Monika Novotná
Speciální pedagog
RNDr. Miloslava Straková
Kariérový poradce
Ing. Irena Kotková

Výchovný poradce pro 2. stupeň