Vedení školy

Vedení školy

Mgr. Bc. Jan Šindelář
Ředitel školy
Absolvent PF UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství prvního stupně ZŠ a Školský management. V náplni práce pana ředitele je zabezpečení řádné výuky a bezproblémového provozu školy. Ve volném čase se věnuje sportu, oblasti IT a zahradě. Dále se věnuje lektorování v oblasti IT a práce s nimi ve školách.
Mgr. Petra Kobrová
Zástupce ředitele pro 1. stupeň

Absolventka PedF UK učitelství pro 1. stupeň základní školy. Učení a vzdělávání se věnuje již od roku 1996. Na Bezručovce učí se sedmiletou přestávkou 17 let. Její role je organizačně zajistit hladký chod 1. stupně. Připravit učitelům a žákům takové prostředí, aby se do školy těšili.

MgA. Jakub Glaser
Zástupce ředitele pro 2. stupeň

Absolvent AMU-DAMU, PedF UK v Praze, obor učitelství ZŠ, dějepis a výchovné poradenství. Pan zástupce se věnuje organizaci výuky na druhém stupni, zajišťuje akce pro žáky a metodicky vede učitele 2. stupně. Podílí se na realizaci výchovného poradenství ve škole. Volný čas věnuje knížkám, má rád prozkoumávání tajemství duše a dlouhé procházky přírodou.