ovov-okres-kolo

Školní sportovní klub

Vážení rodiče, milí žáci,

v posledních letech se naše škola snaží zapojovat do sportovních akcí. Ve škole za poslední roky proběhly na první či druhém stupni turnaje v basketbalu, fotbalu, vybíjené či atletický víceboj. Pravidelně se účastníme okresních či krajských atletických soutěží (Štafetový pohár, Pohár rozhlasu, Hvězdy v Nehvizdech, Nehvizdská laťka, …), basketbalu, volejbalu. V loňském roce jméno naší školy zaznělo i v celorepublikovém finále sazka olympijského víceboje, do kterého se letos snažíme zapojit co nejvíce žáků.

Aby naše sportování bylo jednodušší, mohli jsme dále jezdit na okresní kola, neplatit na nich startovné a do budoucna snad čerpat i nějaké výhody, rozhodli jsme se založit školní sportovní klub v rámci Asociace školních sportovních klubů (AŠSK). Aby klub mohl fungovat, je potřeba mít členskou základnu.

Proto bych vás chtěl poprosit, abyste zauvažovali o členství ve školním sportovním klubu. Ulehčí nám to nominace na okresní kola sportovních soutěží. Především bych chtěl vyzvat ty z vás, co na nějaké sportovní akci mimo naši školu již byli. Ke vstupu do klubu stačí vyplnit přihlášku a tu mi společně se členským příspěvkem donést do 27.1.2023. Členský příspěvek na rok je symbolických 20 Kč a je splatný do 28.2.2023.

Stanovy AŠSK - https://www.assk.cz/down/2022/0914/stanovy-assk.pdf

Za výbor ŠSK

David Beneš, předseda klubu