2. základní škola Bezručova Říčany příspěvková organizace

Společně pro vzdělání

Aktuality

Pomoc  lidem  zasažených tornádem

V příloze naleznete tiskovou zprávu města Říčany, ve které je uvedeno, jakým způsobem je možné pomoci našim spoluobčanům z Moravy.

Přijatí žáci do školní  družiny pro rok 2021/2022

V příloze naleznete seznam přijatých žáků do školní družiny - dle registračních čísel. 

Neváhej pomáhej

https://www.kclabut.cz/beneficni-koncert-koukej-kolem-sebe-%E2%80%93-nevahej-pomahej

Benefiční koncert Koukej kolem sebe - Neváhej, pomáhej

Informace k provozu školy od 3.5.2021

V příloze naleznete informace k nástupu žáků 2. stupně. Výuka bude probíhat rotačním způsobem. 

Od 3.5.2021 dochází ke změně v testování žáků. Žáci na 1. stupni se budou od tohoto dne testovat pouze  1x týdně v pondělí při příchodu do školy. Žáci 2. stupně se budou testovat 2x týdně a to vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno před nástupem na prezenční výuku.

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku - dle reg. čísel

V příloze naleznete seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. 

Informace k provozu školy 

Konkrétní informace týkající se jednotlivých tříd bude rozeslána třídními učiteli nejpozději během zítřejšího dne.

Vážení rodiče, milí žáci, na základě rozhodnutí vlády přechází opětovně celá škola k distanční výuce a to od 1.3.2021. Děti zaměstnanců IZS mají možnost navštěvovat školy. V Říčanech se jedná o MŠ Srdíčko pro předškolní děti a 3. ZŠ U Říčanského lesa pro školáky. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.

Informace o vydání mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví - ochrana úst a nosu

Žákům do 15 let je umožněno ve škole využívat k ochraně úst a nosu chirurgickou roušku. Nemusí mít respirátor - vychází z mimořádného opatření MZ.

Důležité termíny pro školní rok 2020/2021


Informace k provozu školy 

Seznam přijatých žáků do ŠD


Výjezd do Skotska a do Bavorska

Možnost konzultace

V nastalé situaci, která není pro žáky ani rodiče jednoduchá a na psychiku člověka může mít různý vliv, nabízí paní PhDr. Iveta Míková konzultace na telefonním čísle: 603 470 977 

Úprava zvonění

Od 1.9.2019 dochází ke změně začátku vyučování a tím pádem se posunuje zvonění na jednotlivé vyučovací hodiny - viz. zvonění nově

Pro budoucí prvňáky

informace naleznete v informacích pro 1. ročník

Omluva žáků

Po odeslání přijde omluvenka vedení školy.

Naši partneři

V rámci hudební profilace spolupracujeme s několika partnery, kdy společně pořádáme vystoupení pro širokou veřejnost.

Naši partněři

V rámci anglické profilace spolupracujeme s partnerem PED Academy. https://pedacademy.cz/

Partneři

  • Při základní škole pracuje MRAVENIŠTĚ - centrum volného času. Jedná se o občanské sdružení. Škola mu poskytuje své prostory a některé vybavení. Nabídka zájmových kroužků pro děti je velmi široká.
  • Bližší informace o činnosti centra najdete na webových stránkách  https://www.mraveniste.info/


  • Území MAS Říčansko leží v jihovýchodní části území Středočeského kraje, na území okresu Praha -Východ, přesněji na 70% bývalého okresu Praha-východ. Dále jedna obec leží na území okresu Praha-západ a dvě obce se nacházejí v okresu Benešov.
  • Zasahuje do správního obvodu pověřených obecních úřadů Říčany, Kamenice, Benešov, Jesenice a působí ve správním obvodu Říčan, Benešov a Černošice jako obci s rozšířenou působnosti.
  • https://mas.ricansko.eu/locations/mukarov-kulturni-a-komunitni-centrum/

Spolupráce


Již v koncepci pro školní roky 2019 - 2025 jsem uváděl, že se budeme snažit navázat spolupráci s pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Toto se uskutečnilo a naše škola se stala školou spolupracující. Dále budeme usilovat o status školy fakultní.

Spolupráce byla navázána v rámci oboustranné dohody, kdy bude ve škole možná realizace odborných praxí studentů, v rámci spolupráce bude možná i konzultace pedagogům ze strany pedagogické fakulty. Pedagogové se mohou podílet na realizaci bakalářských a diplomových prací. PF může spolupracující škole poskytnout prostorové nebo technické a materiální vybavení. prioritou bude spolupráce s katedrou hudební výchovy v rámci profilace naší školy.