2. základní škola Bezručova Říčany příspěvková organizace
Společně pro vzdělání

Aktuality

Mimořádná opatření od 5.10.2020

V příloze naleznete mimořádná opatření týkající se výuky.

Oznámení ředitelského volna

Ve dnech 16.11.2020 a 9.4.2021 bude vyhlášeno ředitelské volno. Důvody jsou uvedeny na úřední desce na webových stránkách.

Informace pro rodiče 

Vážení rodiče, vzhledem k nastalé situaci posílám informace ohledně vstupu do budovy školy během prvního školního dne. Informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Důležité termíny pro školní rok 2020/2021


Informace k provozu školy 

Seznamy žáků do 1. ročníku - dle reg. č.

v příloze naleznete seznam žáků do 1. ročníku dle registračního čísla. Třídy 1.A,B,C budou v budově v Sokolské ulici, třída 1.D bude v Bezručově ulici. 

Případné dotazy na e-mail: reditel@2zs.ricany.cz

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku

V příloze naleznete seznam přijatých žáků do prvního ročníku dle svých registračních čísel.


Výjezd do Skotska a do Bavorska

Možnost konzultace

V nastalé situaci, která není pro žáky ani rodiče jednoduchá a na psychiku člověka může mít různý vliv, nabízí paní PhDr. Iveta Míková konzultace na telefonním čísle: 603 470 977 

Úprava zvonění

Od 1.9.2019 dochází ke změně začátku vyučování a tím pádem se posunuje zvonění na jednotlivé vyučovací hodiny - viz. zvonění nově

Pro budoucí prvňáky

informace naleznete v informacích pro 1. ročník

Omluva žáků

Po odeslání přijde omluvenka vedení školy.

Naši partneři

V rámci hudební profilace spolupracujeme s několika partnery, kdy společně pořádáme vystoupení pro širokou veřejnost.

Naši partněři

V rámci anglické profilace spolupracujeme s partnerem PED Academy. https://pedacademy.cz/

Partneři

  • Při základní škole pracuje MRAVENIŠTĚ - centrum volného času. Jedná se o občanské sdružení. Škola mu poskytuje své prostory a některé vybavení. Nabídka zájmových kroužků pro děti je velmi široká.
  • Bližší informace o činnosti centra najdete na webových stránkách  https://www.mraveniste.info/


  • Území MAS Říčansko leží v jihovýchodní části území Středočeského kraje, na území okresu Praha -Východ, přesněji na 70% bývalého okresu Praha-východ. Dále jedna obec leží na území okresu Praha-západ a dvě obce se nacházejí v okresu Benešov.
  • Zasahuje do správního obvodu pověřených obecních úřadů Říčany, Kamenice, Benešov, Jesenice a působí ve správním obvodu Říčan, Benešov a Černošice jako obci s rozšířenou působnosti.
  • https://mas.ricansko.eu/locations/mukarov-kulturni-a-komunitni-centrum/

Spolupráce


Již v koncepci pro školní roky 2019 - 2025 jsem uváděl, že se budeme snažit navázat spolupráci s pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Toto se uskutečnilo a naše škola se stala školou spolupracující. Dále budeme usilovat o status školy fakultní.

Spolupráce byla navázána v rámci oboustranné dohody, kdy bude ve škole možná realizace odborných praxí studentů, v rámci spolupráce bude možná i konzultace pedagogům ze strany pedagogické fakulty. Pedagogové se mohou podílet na realizaci bakalářských a diplomových prací. PF může spolupracující škole poskytnout prostorové nebo technické a materiální vybavení. prioritou bude spolupráce s katedrou hudební výchovy v rámci profilace naší školy.