2. základní škola Bezručova Říčany příspěvková organizace

Společně pro vzdělání

Aktuality

Testování žáků od 3.1.2022

V příloze naleznete dokumenty týkající se změny v testování žáků a zaměstnanců od 3.1.2022. Žáci a zaměstnanci budou testováni v prvních dvou týdnech vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17.1.2022 budou žáci a zaměstnanci testováni jen v pondělí. Testování se bude týkat i očkovaných a i těch, kteří onemocněni prodělali.

Vánoční koncert trochu jinak

Vážení rodiče, přátelé školy,

Dovolte mi představit vám malou ukázku toho, co by za normálních okolností proběhlo v KC Labuť za přítomnosti nás všech. Bohužel situace je nyní taková, že akcím tohoto typu není přáno. Obsah i provedení celého videa je práce žáků naší školy. Za to vám všem, naši šikovní žáci a skvělí učitelé, patří obrovský potlesk a velký dík.

https://www.youtube.com/watch?v=awA6QEzdP-8 

Doufáme a pevně věříme, že se nám podaří po začátku nového roku zorganizovat vystoupení naživo.

Přejeme z Bezručovky příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.

Zaměstnanci a žáci z Bezručovky  

Instalace  programu Dyn Ed 

V příloze naleznete návod na instalaci programu Dyn Ed.

Národní plán doučování

V příloze naleznete informace k doučování u nás ve škole.

Informace k zahájení školního roku 2021/2022


Přijatí žáci do školní  družiny pro rok 2021/2022

V příloze naleznete seznam přijatých žáků do školní družiny - dle registračních čísel. 

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku - dle reg. čísel

V příloze naleznete seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. 

Informace o vydání mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví - ochrana úst a nosu

Žákům do 15 let je umožněno ve škole využívat k ochraně úst a nosu chirurgickou roušku. Nemusí mít respirátor - vychází z mimořádného opatření MZ.

Informace k zápisu do 1. ročníku


Důležité termíny pro školní rok 2021/2022

Informace k provozu školy 

Seznam přijatých žáků do ŠD


Výjezd do Skotska a do Bavorska

Možnost konzultace

V nastalé situaci, která není pro žáky ani rodiče jednoduchá a na psychiku člověka může mít různý vliv, nabízí paní PhDr. Iveta Míková konzultace na telefonním čísle: 603 470 977 

Úprava zvonění

Od 1.9.2019 dochází ke změně začátku vyučování a tím pádem se posunuje zvonění na jednotlivé vyučovací hodiny - viz. zvonění nově

Pro budoucí prvňáky

informace naleznete v informacích pro 1. ročník

Omluva žáků

Po odeslání přijde omluvenka vedení školy.

Naši partneři

V rámci hudební profilace spolupracujeme s několika partnery, kdy společně pořádáme vystoupení pro širokou veřejnost.

Naši partněři

V rámci anglické profilace spolupracujeme s partnerem PED Academy. https://pedacademy.cz/

Partneři

  • Při základní škole pracuje MRAVENIŠTĚ - centrum volného času. Jedná se o občanské sdružení. Škola mu poskytuje své prostory a některé vybavení. Nabídka zájmových kroužků pro děti je velmi široká.
  • Bližší informace o činnosti centra najdete na webových stránkách  https://www.mraveniste.info/


  • Území MAS Říčansko leží v jihovýchodní části území Středočeského kraje, na území okresu Praha -Východ, přesněji na 70% bývalého okresu Praha-východ. Dále jedna obec leží na území okresu Praha-západ a dvě obce se nacházejí v okresu Benešov.
  • Zasahuje do správního obvodu pověřených obecních úřadů Říčany, Kamenice, Benešov, Jesenice a působí ve správním obvodu Říčan, Benešov a Černošice jako obci s rozšířenou působnosti.
  • https://mas.ricansko.eu/locations/mukarov-kulturni-a-komunitni-centrum/

Spolupráce


Již v koncepci pro školní roky 2019 - 2025 jsem uváděl, že se budeme snažit navázat spolupráci s pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Toto se uskutečnilo a naše škola se stala školou spolupracující. Dále budeme usilovat o status školy fakultní.

Spolupráce byla navázána v rámci oboustranné dohody, kdy bude ve škole možná realizace odborných praxí studentů, v rámci spolupráce bude možná i konzultace pedagogům ze strany pedagogické fakulty. Pedagogové se mohou podílet na realizaci bakalářských a diplomových prací. PF může spolupracující škole poskytnout prostorové nebo technické a materiální vybavení. prioritou bude spolupráce s katedrou hudební výchovy v rámci profilace naší školy.