2. základní škola Bezručova Říčany příspěvková organizace
Společně pro vzdělání

Aktuality

Možnost účasti na výuce - 2. stupeň (6. - 8. ročník)

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit svůj zájem o docházku do školy svého dítěte od 8.6.2020 nejpozději do 4.6.2020 vyplněním dotazníku a zasláním na e-mail: reditel@2zs.ricany.cz.

První den nástupu je třeba přinést vyplněné čestné prohlášení.

Rozesláno e-mailem 1.6.2020

Ředitelské volno

Ve dnech 29.6. a 30.6.2020 bude uděleno ředitelské volno. Školní rok bude ukončen v pátek 26.6.2020 vydáním vysvědčení. 

Informace k vydání vysvědčení budou upřesněny.

Zkoušky do hudební třídy - 6. ročník

V příloze naleznete předběžnou přihlášku do HT - 6. ročník, kterou je třeba odeslat do 15.6.2020 k rukám ředitele školy. Dále zde naleznete náplň zkoušek do HT. 

Přihlášky, které byly již doručeny, jsou evidovány, není třeba je posílat znovu.

Zkoušky proběhnou v termínu od 18.6.2020 do 19.6.2020 - na základě předběžné přihlášky budete pozváni e-mailem na určitý den a čas. Vše bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek, které je nutné dodržovat.

Zkoušky hudebnosti do 1. ročníku

Zkoušky hudebnosti do 1. ročníku proběhnou v termínu od 2.6.2020 do 4.6.2020. Týkají se již předběžně přihlášených žáků, kteří byli přijati do prvního ročníku. O termínu a místě konání zkoušky budou zákonní zástupci obeznámeni e-mailem nejpozději do 15.5.2020.

Vše bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek, která je nutné dodržovat.

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku

V příloze naleznete seznam přijatých žáků do prvního ročníku dle svých registračních čísel.


Možnost účasti na výuce - 1. stupeň (1.-5. ročník)

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit svůj zájem o docházku do školy svého dítěte od 25.5.2020. Ideálně do 15.5.2020, nejpozději však do 18.5.2020 vyplněním dotazníku a čestného prohlášení a zaslání na e-mail: reditel@2zs.ricany.cz

Rozesláno e-mailem 9.5.2020

Možnost účasti na výuce - 9. ročník

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit svůj zájem o docházku do školy (pro 9. ročník - příprava na přijímací zkoušky) nejpozději do 7.5.2020 14:00 vyplněním dotazníku a čestného prohlášení. Zasláno e-mailem 5.5.2020.

Zápis do ZUŠ Říčany

V příloze naleznete informace ohledně přijímacího řízení do ZUŠ .

Hodnocení v druhém pololetí

Jako ředitel školy jsem povinen informovat žáky a zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Informace naleznete v příloze. V druhé příloze naleznete právě samotnou vyhlášku MŠMT týkající se hodnocení výsledků žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Výjezd do Skotska a do Bavorska

Možnost konzultace

V nastalé situaci, která není pro žáky ani rodiče jednoduchá a na psychiku člověka může mít různý vliv, nabízí paní PhDr. Iveta Míková konzultace na telefonním čísle: 603 470 977 

Omluva žáků

Po odeslání přijde omluvenka vedení školy.

Naši partneři

V rámci hudební profilace spolupracujeme s několika partnery, kdy společně pořádáme vystoupení pro širokou veřejnost.

Naši partněři

V rámci anglické profilace spolupracujeme s partnerem PED Academy. https://pedacademy.cz/

Partneři

  • Při základní škole pracuje MRAVENIŠTĚ - centrum volného času. Jedná se o občanské sdružení. Škola mu poskytuje své prostory a některé vybavení. Nabídka zájmových kroužků pro děti je velmi široká.
  • Bližší informace o činnosti centra najdete na webových stránkách  https://www.mraveniste.info/


  • Území MAS Říčansko leží v jihovýchodní části území Středočeského kraje, na území okresu Praha -Východ, přesněji na 70% bývalého okresu Praha-východ. Dále jedna obec leží na území okresu Praha-západ a dvě obce se nacházejí v okresu Benešov.
  • Zasahuje do správního obvodu pověřených obecních úřadů Říčany, Kamenice, Benešov, Jesenice a působí ve správním obvodu Říčan, Benešov a Černošice jako obci s rozšířenou působnosti.
  • https://mas.ricansko.eu/locations/mukarov-kulturni-a-komunitni-centrum/

Spolupráce


Již v koncepci pro školní roky 2019 - 2025 jsem uváděl, že se budeme snažit navázat spolupráci s pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Toto se uskutečnilo a naše škola se stala školou spolupracující. Dále budeme usilovat o status školy fakultní.

Spolupráce byla navázána v rámci oboustranné dohody, kdy bude ve škole možná realizace odborných praxí studentů, v rámci spolupráce bude možná i konzultace pedagogům ze strany pedagogické fakulty. Pedagogové se mohou podílet na realizaci bakalářských a diplomových prací. PF může spolupracující škole poskytnout prostorové nebo technické a materiální vybavení. prioritou bude spolupráce s katedrou hudební výchovy v rámci profilace naší školy.