Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku se bude konat 12.4.2024 od 9:00 do 17:00 v hlavní budově v ulici Bezručova.

Elektronický systém bude přístupny od 1.3.2024 na: https://skoly.ricany.cz/info/prehlrub.asp?cd=53&typ=r 

V dokumentech dále naleznete informace ohledně zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025. Předběžné přihlášky do HT a třídy s rozšířenou výukou AJ nenahrazují registraci k zápisu do 1. ročníku. Předběžné přihlášky do obou 1. tříd je třeba odevzdat do 28.2.2024 - jak je uvedeno v dokumentech týkající se zápisu.