logo-skoly-sova

Informace - prázdniny a rizikové chování žáků

Vážení rodiče,

dovolte, abychom se jménem školních metodiků prevence a školních psychologů říčanských základních škol na Vás tímto dopisem obrátili ve věci výskytu rizikového chování dětí během školních prázdnin.

Prázdniny jsou pro děti obdobím odpočinku a zábavy. Zároveň však mohou vést k intenzivní nudě, která bývá častým spouštěčem rizikového chování. 

Vnímání času u teenagera je jiné než u dospělých, každý den má pro něj daleko větší význam, a tedy je daleko snazší do nezdravé nudy upadnout.

Děti mohou být vystaveny tlaku vrstevníků a zkusit alkohol nebo jiné návykové látky.

Dlouhá nuda vede k ničení majetku (tagy, graffiti, ničení mobiliáře, odpadky apod.), hecování v partě, které vede k častějším konfliktům a s nimi spojeným projevům.

Mnohé děti o prázdninách tráví nadměrné množství času online, což nese známá rizika. Je naprosto klíčové čas a aktivity trávené na telefonu monitorovat.

Abyste zmírnili pravděpodobnost výskytu výše zmíněných rizik doporučujeme, aby plánované prázdninové aktivity byly rozmanité a děti se mohly na jejich podobě aktivně samy podílet.

S dětmi o jejich plánech a zážitcích mluvte, ptejte se na dojmy, pocity a emoce, vyslechněte je vždy, když o to budou mít zájem, buďte jim oporou a jistotou, že vždy stojíte na jejich straně a že vše se dá společně řešit a vyřešit.

Pro další čtení o současné mládeži doporučujeme Originální psychožurnál.