ČOV 8.A

Dne 2.5.2023 se naše třída vydala pěšky  na exkurzi  do říčanské čistírny odpadních vod. Při příchodu jsme byli obeznámeni s bezpečnostními pravidly, které nám řekl zaměstnanec čistírny pan Ondřej Pokorný. Poté nás pan  průvodce seznámil s věcmi, které by se do odpadních vod měli a neměli vypouštět. Pak jsme byli provedeni celou čistírnou a bylo nám ukázáno, jak se voda čistí a filtruje. Po celou dobu s námi chodila i ředitelka čistírny paní Hana Zbejvalová. Čistírna je rozdělena na dvě části, starou a novou. Odpadní voda projde sedimentací, flotací, filtrací a membránovou separací. Dále je voda která prošla tímto procesem vypouštěna do řek jako užitková voda, nikoli pitná. Na konci prohlídky nám pan průvodce ukázal počítač, který řídí celý čistící systém odpadních vod. Prohlídka se nám moc líbila a děkujeme mamince Šárce Doudové a zaměstnancům čistírny za umožnění této akce.

Anna Syrovátková, Adéla Albrechtová, Anna Havelková.

ČOV
ČOV
ČOV
ČOV