carodejnice-3

Čarodějnice

-

V rámci oslav čarodějnic se celá školní družina vydala ve středu 27.4. v odpoledních hodinách do Pacova, kde nám soukromný zemědělec nabídl prostor, kde jsme s dětmi mohly opéct buřty a navštívit jeho farmu.

Počasí nám přálo a děti si užily i sportovní areál.

Na tento den se děti velmi těšily a byly náramně spokojeny.

Vychovatelky ze ŠD Bezručova 

carodejnice-1
carodejnice-2
carodejnice-3