Jídelna v ulici Bezručova

Nákup čipů a přihlášení ke stravování - ul. Bezručova

Školní stravování probíhá jak v Bezručově ulici, tak na odloučeném pracovišti v ulici Sokolská. V ulici Bezručova provozuje školní jídelnu společnost J+J. V ulici Sokolská společnost ARTER. 

VSTUP PRO OBJEDNÁNÍ OBĚDŮ

Informace o stravování Bezručova

Ceny obědů:

S účinností od 1.1.2022 dojde k navýšení ceny obědů za školní stravování. Jedná se o navýšení v souvislosti se skokovým nárůstem cen surovin a energií pro přípravu obědů.

  • Strávníci 7 - 10 let

původní cena 32 Kč/od 1.9.2022 - 36  Kč

  • Strávníci 11 - 14 let

původní cena 33 Kč/ od 1.9.2022 - 37 Kč

  • Strávníci nad 15 let

původní cena 34 Kč/ od 1.9.2022 - 39 Kč

Kontakty na jídelnu v Bezručově ulici:

Tel: +420 323 603 811, +420 777 634 975

E-mail: sjb@jj.cz