2zš Říčany

Dětské skupiny s rizikem problémového chování

Vážení rodiče,

jistě jste zaznamenali informaci o dětských skupinách, které nejen v Říčanech, ale i jiných městech ČR působí a které vykazují znaky problémového chování. V našem městě se takto volně pohybuje zhruba 50 dětí ze 7. až 9. ročníků základních škol. Tyto děti se tu více tu méně shlukují okolo starších mladistvých, kteří mezi ně rozšiřujíalkohol, nikotinové sáčky, cigarety, další návykové látky a peníze. Ze strany těchto “vůdců” dochází k přestupkovému jednání, které je dalšími dětmi obdivováno a následováno. 

Dále děti rovněž alkohol a cigarety nakupují skrze mladé bezdomovce, jimž v rámci směny na návykové látky poskytují část peněz.

Děti se domlouvají skrze sociální sítě, natáčejí se při opilosti, výtržnostech, vandalismu nebo při násilných činech, z nichž některé jsou brutální a vykazují znaky trestné činnosti (a jsou v řešení Policie ČR), oběti násilí jsou vybírány náhodně

Pomocí těchto materiálů jsou děti velmi snadno vydíratelné a manipulovatelné, výskyt a závažnost delikventního chování se tedy zvyšuje a snaha o opuštění skupiny se stává pro dítě dosti složitou, vrstevnický tlak má větší váhu než mínění dospělých.

V rámci škol postupujeme v koordinaci s městem a Policí, připravujeme aktivity zacílené na děti a rodiče. Vy, rodiče, jste v tuto chvíli nejdůležitější. Kladete si tyto otázky? 

Vím, kolik času tráví moje dítě na sociálních sítích? (pokud víc než 2 hodiny denně, je dobré na dítě zaměřit pozornost a prověřit, čím se na sítích zabývá)

Vím, koho a co sleduje? (whatsapp, sítě, tiktok, discord, telegram, další platformy) 

Vím, kde se po městě pohybuje? (skatepark, parky, okolí nádraží…)

Změnilo poslední dobou svoje chování? (smutek, obavy, strach, nechutenství, nechce chodit do kroužků, kam dříve chodilo rádo, má častěji ztracené nebo zničené věci…)

Mám kontrolu nad jeho/jejími penězi? (kupuje si věci, na něž nemůže mít, jaké má kapesné, chce po Vás častěji peníze…)

Ví moje dítě, že přihlížení trestnému činu bez ohlášení může být rovněž trestným činem?

Mluvte se svými dětmi, zeptejte se jich, buďte otevření, vstřícní. Ve škole se můžete Vy i děti obracet na své třídní, školní metodiky prevence, výchovné poradkyně nebo školní psychology, jsme tu pro Vás.

Podobné chování bohužel řeší více měst a některé případy jste možná zaznamenali i v médiích. Takové chování u nás však nemůže být a nebude tolerováno.