bezručova škola

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022 – 2023

Školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022 v čase 8:15 – 9:00. Žáci zahájí školní rok ve svých kmenových učebnách. Kmenové učebny budou označeny. Ve škole bude orientační systém. Organizaci zahájení pro žáky 1. ročníku (která je odlišná) naleznete v samostatném dokumentu na hlavní stránce webu školy. Od 29. 8. 2022 lze zavolat do kanceláře školy (323 602 217) a dotázat se na umístění Vašeho dítěte v konkrétní třídě. To se týká zejména žáků 6. ročníku a nově přijatých. Přesuny v ostatních ročnících žádné nebyly a žáci třídy tak společně postoupili do dalšího ročníku. 1. 9. 2022 Žáci 2. až 5. ročníku vstupují do budovy vchodem prvního stupně (roh ulice Spojovací a Bezručovy) Žáci 6. až 9. ročníku vstupují do budovy hlavním vchodem – přes recepci. Do šaten žáci nevstupují, nepřezouvají se. Podle směrovek jdou do svých tříd. Žáci obdrží základní informace – rozvrh na první školní týden a seznam pomůcek, které je třeba opatřit do 13.9.2022. 2. 9. 2022 2. 9. 2022 bude výuka pro 2.-5. ročník do 11:55; 6. - 9. ročník – výuka do 12:50 Od 5.9.2022 Konce výuky dle rozvrhu bez odpoledního vyučování. Ve třídách budou probíhat třídnické práce s třídními učiteli. Od 6.9.2022 výuka dle rozvrhu.

Pravidla pro vstup do budovy

Ve škole je zřízena u hlavního vchodu recepce. Vstup do budovy zajišťuje recepční školy pan Ing. Petr Beránek. Čipy zůstávají funkční jen pro výdej obědů. Každý, kdo vstupuje do budovy školy (zákonný zástupce, prarodiče žáků, návštěva) – dále jen „návštěva“, se musí hlásit na recepci. Oznámí své jméno a důvod návštěvy školy. A obdrží cedulku s nápisem NÁVŠTĚVA. Toto bude recepčním zaznamenáno. Po ukončení návštěvy návštěvník oznámí konec pobytu v budově a vrátí cedulku NÁVŠTĚVA. Toto bude opět zaznamenáno. V případě pochyb a nejasností ohledně pohybu návštěvy po budově, může být návštěvník fyzicky zkontrolován zaměstnancem školy. Pokud nebude tento postup návštěva respektovat, nebude do budovy vpuštěna a recepční ihned informuje vedení školy. Ředitel školy pak postupuje podle bezpečnostního plánu školy. Schůzku s pracovníky školy je nutné si předem sjednat. Pokud si bude zákonný zástupce či pověřená osoba vyzvedávat žáka z družiny, oznámí požadavek prostřednictvím videotelefonu u zvonku vychovatelce a vyčká na příchod dítěte. Do prostor šaten není vstup veřejnosti povolen. Vážení rodiče, všechna nastavená pravidla jsou určena k tomu, abychom zvýšili a zajistili bezpečnost Vašich dětí. Děkuji za plné respektování nastavených pravidel.