MTU

Malá technická univerzita

Malá technická univerzita na Bezručovce

Žáci 2.C a 3.C, tříd s rozšířenou výukou anglického jazyka, si užili projektové dny zaměřené na polytechnickou výchovu s odborníkem z praxe. Druháčci si vyzkoušeli roli stavitelů mostů a třeťáci se na pár hodin stali malými architekty. V první části projektového dne se děti věnovaly teorii staveb, dozvěděly se o stavbě pilířů, o důležitosti vázání cihel, prohlédly si stavební plány domů a výkresy mostních konstrukcí v jednoduchém barevném rozlišení. Stavitelé mostů si také povídali o králi Karlu IV. a Karlově mostu a zkusili si postavit mostní pilíř. Malí architekti nejdříve stavěli z lego kostek domy podle své fantazie a poté si vyzkoušeli stavbu domu podle technického výkresu půdorysu. Druháčci si společně z lego kostek postavili pevný most, u kterého spolu s paní učitelkou otestovali jeho pevnost tím, že se po něm všichni jeden podruhém prošli. Druhá část projektového dne probíhala na školní zahradě. Děti zkoumaly prostor z pohledu stavitelů domů a mostů a ke své fantazii využívaly herní prvky školního hřiště. Dále děti zkoumaly přírodniny jako stavební materiály a na jednoduchých pokusech s vodou ověřovaly jejich vlastnosti. V obou třídách byla polytechnická výuka vedena v českém a anglickém jazyce.

MTU
MTU
MTU