Rudolfinum

Rudolfinum

Jako každoročně jsme i tento rok otevřeli cyklus tří představení v pražském Rudolfinu. Účastní se ho vždy všechny hudební třídy 2. stupně 2.ZŠ Bezručova. První letošní představení mělo název „Od Pacifiku k West Side Story “. Nejen, že jsme si poslechli krásnou hudbu, ale také jsme se dozvěděli zajímavé informace o autorech hudby a moc se těšíme na další představení. 

Anežka Pačesová, 8.A

Rudolfinum