EKO hrátky ve školní družině

Ve středu 22. listopadu měla družina společnou akci všech oddělení v tělocvičně - ,,EKO - hrátky".

Soutěžení mezi jednotlivými odděleními předcházely společné rozhovory vychovatelek s dětmi v oddělení na témata jako např. šetření vodou a elektrickou energii, třídění odpadu apod.

Taktéž se při pracovních činnostech v měsíci listopadu pracovalo především s odpadovým materiálem.

A nakonec měsíčního projektu si děti zasoutěžily v tělocvičně. Zvítězilo 5. oddělení, které nejrychleji udělalo obrys postavy z víček od PET láhví.

Eko
EKO
EKO
EKO
Eko hrátky