Středověk - 4.A

V úterý 25. dubna jsem s žáky 4.A  absolvovali  program  muzea Život ve středověku.

Děti si zkusily představit,  jaké to je narodit se do rodiny rolníka, řemeslníka, hradního pána.

Podle vylosované role se z dětí stali  kuchtíci, panošové a rytíři, dvorní dámy, novicové kláštera, žáci farní školy, děti rolníků, malé tkadleny, učedníci truhláře…

  Úkol zněl jasně -  utkat kus látky, připravit a naservírovat jídlo pro pána hradu z Říčan, výšivkou ozdobit plátýnko,  potrénovat v boji s mečem nebo třeba přebírat mísu s hrachem a kroupami anebo do voskové tabulky vyrýt nápis  středověkou abecedou.

Celé dopoledne bylo velmi působivé, užili jsme si to a jistě si učivo lépe zapamatujeme podle hesla UČIT SE VŠEMI SMYSLY.

Středověk
Středověk
Středověk
Středověk
Středověk
Středověk
Středověk