Život v pravěku

Život v pravěku.

Tak se jmenoval pořad, kterého jsme se zúčastnili začátkem října v říčanském muzeu.

Děti si vyzkoušely spoustu činností a zkusily si, co všechno obnáší život bez elektřiny, ústředního topení, mobilních telefonů, funkčního prádla, svačiny zabalené od maminky, džusíku v plastové lahvi….

Samy zkoušely škrtadlem rozdělat oheň, udržet oheň hořící, postavit přístřešek, vyrobit amulet.

Tyto úkoly patřily do první části- starší doby kamenné- lidé sběrači a lovci.

Poté měly děti za úkol vyrobit mouku v hmoždíři, vyrobit si tkalcovský stávek a utkat pruh látky a zahrát si i na hrnčíře a z hlíny udělat misku. Čili mladší doba kamenná- dělba práce, řemesla.

Celé dopoledne v přírodě jsme si náramně užili a určitě využijeme další programy nabízené muzeem.

Veselá třída 4.A

Život v pravěku
Život v pravěku
Život v pravěku
Život v pravěku